Samaaria Hiiumaa Hooldekodu külastamiseks suletud

Terviseameti soovitusel on Samaaria Hiiumaa Hooldekodu klientide külastamiseks suletud alates 11. märtsist kuni kuu lõpuni.

Hetkel on aktiivne viirusnakkuste leviku periood. Vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed on kõige suurema riskiga sihtrühm.

Palume mõistvat suhtumist ja hoiame oma nõrgemaid!

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu

Asukoht

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu asub Hiiumaal, Putkaste külas, endise Putkaste mõisa maadel. Hooldekodu asub logistiliselt Hiiumaa keskmes, Heltermaa sadamast 15-minutilise autosõidu kaugusel. Saare pealinn Kärdla on hooldekodust 20 km, suuruselt teine asula saarel - Käina - on 2 km kaugusel. Hooldekodu ümbritseb avar ja heakorrastatud õueala. Naabruses asub taastamisel olev muinsuskaitsealune Putkaste mõisa ansambel ja park.

Lugu

Hoolekandeasutusena on praegune Samaaria Hiiumaa Hooldekodu tegutsenud alates 1999-ndast aastast. Esmalt oli siin turvakodu alkoholisõltuvuse tõttu tervise ja pere kaotanud inimestele. Kogukonna vajadustest tulenevalt muudeti turvakodu hooldekoduks.

Hooldekodu paikneb kunagi lasteaiaks ehitatud hoones. Järjepidevalt on hoonet kohandatud, et hoolealuste elutingimusi hoida tasemel, mis võimaldab hooldusteenust pakkuda. 2019. aastal kohandasime hooldekodu siseruume, õueala ja seadmeid dementsusega inimeste vajadustele senisest paremini vastavaks. Projekti rahastas põhiosas Sotsiaalministeerium, omaosaluse tasus MTÜ, toetas Hiiumaa Vallavalitsus. Täname kõiki, tänu kellele projekt ellu viidi.

Hooldekodus on viis ühekohalist tuba, neli kahekohalist, üks kolmekohaline. MTÜ juhatus on otsustanud hooldekodu laiendada ja olemasolev ehitis rekonstrueerida.

Hooldekodu tegevuse rahastamisel on peamiseks allikaks teenuste eest tasutav kohatasu. Kulude katteks kasutab MTÜ ka kasutatud asjade poodide majandustegevusest laekuvaid rahalisi vahendeid, samuti annetustest ja projektitaotlustest laekuvaid summasid. Omavalitsus toetab elanikke või lähedasi hooldusteenuse eest tasumisega, kellele rahaline tugi on vajalik.

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu osutab ööpäevaringset üldhooldusteenust eakatele, sh dementsuse ilmingutega inimestele. Hooldekodus on 16 kohta.

Hooldekodu peamise  sihtrühma moodustavad Hiiumaal elavad või saarega seotud eakad inimesed, kel on vaja abi igapäevastes elutoimingutes.

Hooldekodus töötab 11 töötajat, kes täidavad ca 9 töökohta. Nädalasisestel päevadel on tööl üks hooldaja ja üks abihooldaja, öösel on tööl üks hooldaja. Lisaks kuuluvad hooldekodu töötajate hulka medõde, kaks kokka, juhataja, haldusjuht. Hooldekodule on suureks abiks koostöö mitmete vabatahtlike abilistega.

Teenuse pakkumisel lähtume kaasaegsest inimesekäsitlusest, võimaldades hoolitsust nii ihu, hinge kui vaimulike vajaduste eest kristlikel alustel.

Teenusest

Ööpäevaringne üldhooldusteenus sisaldab:

 • majutust turvalises keskkonnas;
 • toitlustamist 4 korda päevas;   
 • tervisliku seisundi jälgimist;
 • käsimüügiravimeid ja esmaabivahendeid;
 • liikumise abivahendeid (kepid, kargud, ratastool, rulaator, kõnniraam);
 • individuaalsete eripärade arvestamist, kui selleks on võimalus;
 • üks kord nädalas üldpesu;
 • sobivat ja puhast riietust ja voodipesu;
 • hooldaja suunavat-abistavat tegevust;
 • puhkeruumis teleri, sülearvuti kasutamist;
 • raamatute, päevalehtede kasutamist;
 • huvitegevusi toas ja õuealal;
 • hooldekodus toimuvaid jumalateenistusi, kultuuriüritusi.

Kuidas toimida, kui vajate teenust?

Palume helistada hooldekodu juhatajale tel +372 56 155 487 või kirjutada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., et hinnata abivajadust hooldekodu võimalustega.

Vestluse käigus lepitakse kokku edasises ja sobivusel esitatakse kirjalik avaldus, mille alusel sõlmitakse hooldusleping või koha puudumisel lisatakse abivajaja hooldekodu järjekorda.

Teenuse hind 

Alates 1. juulist 2019 on kohatasud astmelised, arvestades hooldusvajadust ja toas elavate inimeste arvu. 

Hooldusvajaduse hinnang, tugineb igapäevase eluga toimetuleku hindamisküsimustikule.

Kohatasu Samaaria Hiiumaa Hooldekodus alates 01.04.2020, € / kuus

 

 Hooldusvajadus  Majutus 1-kohalises toas  Majutus 2-kohalises toas Majutus 3-kohalises toas 
 Suur hooldusvajadus 990 900  855 
Keskmine hooldusvajadus 930 840 795
 Väike hooldusvajadus 870 780 735

 

Kohatasule lisanduvad igakuiselt kulutused mähkmetele, ravimitele ja teenustele individuaalse arvestuse alusel, vastavalt tegelikele kuludele.

Lisateenuste hinnad 

 • mähkmed - vastavalt tegelikele kuludele;
 • retseptiravimid – vastavalt tegelikele kuludele;
 • transporditeenus – 0,20 €/km;
 • juukselõikus – 5€/kord;
 • pediküür - 20€/kord;
 • muud lisateenused - vastavalt tegelikele kuludele.

Kontaktid

Ülo Kikas, juhataja, tel. 56155487, e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lia Vara, õde, e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teenusest

Samaaria hooldekodu saab vaba koha olemasolul olla abiks, kui meie poole pöördub igapäevastes elutoimingutes abi vajaja, kellele pole kodus võimalik abi korraldada.

Pöörame tähelepanu inimesele kui tervikule, võimaldades hoolitsust nii ihu, hinge kui vaimulike vajaduste eest.

Teenus sisaldab:

 • ööpäevaringset hooldust, majutust ja järelvalvet
 • meditsiinilist jälgimist
 • käsimüügiravimeid ja esmaabivahendeid
 • lihtsamate invavahendite kasutamisvõimalust (kepid, kargud, ratastool, rulaator, kõnniraam)
 • toitlustamist 4 korda päevas
 • õhtul soovijatele teed või morssi
 • üks kord nädalas üldpesu
 • pesupesemist ja triikimist;
 • hooldaja / tegevusjuhi poolt suunavat-abistavat tegevust
 • puhkeruumides teleri kasutamist
 • raamatute, päevalehtede kasutamist
 • hoolekandeasutuses toimuvaid kultuuriüritusi ja jumalateenistusi

Kuidas toimida, kui vajatakse teenust?

Palume helistada hooldekodu juhatajale tel +372 56 155 487 või kirjutada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kes hindab abivajaduse sobivust hooldekodu võimalustega. Vestluse käigus lepitakse kokku edasises ja sobivusel esitatakse kirjalik avaldus, mille alusel sõlmitakse hooldusleping või koha puudumisel lisatakse abivajaja hooldekodu järjekorda.

Teenuse hind sh hooldusvajaduse hindamise küsimustik

Kuni 31. maini 2019 oli kohatasuks 650 eurot kuus, alates 1. juulist on kohatasud astmelised, arvestades hooldusvajadust (3 taset) ja toas elavate inimeste arvu (1-3 inimest toas). Praegused kohatasud on vahemikus 676 – 796 eurot kuus.

Hooldusvajaduse määra otsus on hinnanguline, tuginedes igapäevase eluga toimetuleku hindamisküsimustikule.

Kohatasu Samaaria Hiiumaa Hooldekodus alates 01.07.2019, € / kuus

Hooldusvajadus

Majutus ühe-kohalises toas

Majutus kahe-kohalises toas

Majutus kolme-kohalises toas

Suur hooldusvajadus

796 

766

736

Keskmine hooldusvajadus

766

736

706

Väike hooldusvajadus

736

706

676

Kohatasule lisanduvad igakuiselt kulutused mähkmetele, ravimitele ja teenustele individuaalse arvestuse alusel, vastavalt tegelikele kuludele.

Lisateenuste hinnad, kehtiv alates 01.10.2018

 • Mähkmete kulud - vastavalt tegelikele kuludele;
 • Retseptiravimid – vastavalt tegelikele kuludele;
 • Transporditeenus – 0,20€/km;
 • Juukselõikus – 5€/kord;
 • Pediküür - 18€/kord;
 • Muud lisateenused - vastavalt tegelikele kuludele.

 

Lugu

Hoolekandeasutusena on praegune Samaaria Hiiumaa Hooldekodu tegutsenud alates 1999-ndast aastast. Esmalt oli siin turvakodu alkoholisõltuvuse tõttu tervise ja pere kaotanud inimestele. Kogukonna vajadustest tulenevalt muutus turvakodu hooldekoduks.

Hooldekodu paikneb kunagi lasteaiaks ehitatud hoones. Järjepidevalt on hoonet kohandatud, et hoolealuste elutingimusi hoida tasemel, mis võimaldab hooldusteenust pakkuda. Täna on ühekohalisi tube viis, kahekohalisi neli, kolmekohalisi üks. MTÜ juhatus on otsustanud hooldekodu laiendada ja selleks rekonstrueerida olemasolev ehitis.

Hooldekodu tegevuse rahastamisel on peamiseks allikaks teenuste eest tasutav kohatasu. Kulude katteks kasutab MTÜ ka majandustegevusest laekuvaid rahalisi vahendeid, samuti annetustest ja projektitaotlustest laekuvaid summasid. Omavalitsus toetab elanikke või lähedasi hooldusteenuse eest tasumisega, kellele rahaline tugi on vajalik.

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu (edaspidi Hooldekodu) osutab ööpäevaringset hooldusteenust 15-le inimesele vanusevahemikus 63-95 aastat, keskmine vanus on 79 aastat.
Peamise hooldekodu sihtrühma moodustavad Hiiumaal elavad või saarega seotud eakad inimesed, kes ühel hetkel võivad olla olukorras, kus on vaja abi igapäevastes elutoimingutes ja enda võimetest jääb väheseks.

Hooldekodus töötab 12 töötajat, kes täidavad ca 9 töökohta. Nädalasisestel päevadel on tööl üks hooldaja + üks abihooldaja, öösel on tööl üks hooldaja. Lisaks kuuluvad hooldekodu töötajate hulka medõde, hooldusjuht, kaks kokka, juhataja, haldusjuht. Suurepärane on koostöö mitmete vabatahtlike abilistega, kelle toetus on hooldekodule väga suureks abiks.

Küttepuude müük

Pakume Haapsalus lõhutud 30cm kuivi küttepuid 40L võrkkottides
 • kask 4.00 võrk
 • lepp 3.00 võrk

Kontakt: +372 473 1007

Pakume Pärnus lõhutud 30 cm kuivi küttepuid 40L võrkkottides
 • kask 4.00 võrk
 • must lepp 3.70 võrk
 • valge lepp 3.50 võrk

Kontakt +372 5300 3971

Pärnu turvakodu teenused

Pärnu turvakodus saab tellida järgmisi teenuseid:

 • ehitus- ja remonditööd
 • vanade kellade parandamine
 • puidutööd
 • kolimine ja koristamine
 • küttepuude saagimine ja lõhkumine

Soovi korral helistada numbril 56235034 või saata e-kiri enn@samaaria.ee

 • MTÜ Samaaria Eesti Misjon

  Aida 3, 90506 Haapsalu
  Mihkel Nõlvak
  tel: +372 473 1007
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  reg. kood 80031109
 • Haapsalu osakond

  Aida 3, 90506 Haapsalu
  Peeter Radzikovski
  tel: +372 473 1007
  tel: +372 5393 2200
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pärnu osakond

  Sauga-Jõekalda 1, 80031 Pärnu
  Enn Veesalu
  tel: +372 5623 5034
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hiiumaa osakond

  Samaaria, 92134 Putkaste küla, Hiiumaa
  Ülo Kikas
  tel: +372 463 6147
  tel: +372 5615 5487
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 1