Samaaria Hiiumaa Hooldekodu külastamine

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu elanike külastamine on peatatud alates 28.10.2020 Covid-19 suurenenud nakkusohu tõttu.

Uut infot avaldame hooldekodu kodulehel ja Samaaria facebook lehel jooksvalt, vastavalt kujunevale nakkusohule.

Küsimuste korral võta ühendust hooldekodu juhatajaga:
e-post ylo@samaaria.ee, t. +372 56 155 487.

Hoolekandeasutusena on praegune Samaaria Hiiumaa Hooldekodu tegutsenud alates 1999-ndast aastast. Esmalt oli siin turvakodu alkoholisõltuvuse tõttu tervise ja pere kaotanud inimestele. Kogukonna vajadustest tulenevalt muutus turvakodu hooldekoduks.

Hooldekodu paikneb kunagi lasteaiaks ehitatud hoones. Järjepidevalt on hoonet kohandatud, et hoolealuste elutingimusi hoida tasemel, mis võimaldab hooldusteenust pakkuda. Täna on ühekohalisi tube viis, kahekohalisi neli, kolmekohalisi üks. MTÜ juhatus on otsustanud hooldekodu laiendada ja selleks rekonstrueerida olemasolev ehitis.

Hooldekodu tegevuse rahastamisel on peamiseks allikaks teenuste eest tasutav kohatasu. Kulude katteks kasutab MTÜ ka majandustegevusest laekuvaid rahalisi vahendeid, samuti annetustest ja projektitaotlustest laekuvaid summasid. Omavalitsus toetab elanikke või lähedasi hooldusteenuse eest tasumisega, kellele rahaline tugi on vajalik.

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu (edaspidi Hooldekodu) osutab ööpäevaringset hooldusteenust 15-le inimesele vanusevahemikus 63-95 aastat, keskmine vanus on 79 aastat.
Peamise hooldekodu sihtrühma moodustavad Hiiumaal elavad või saarega seotud eakad inimesed, kes ühel hetkel võivad olla olukorras, kus on vaja abi igapäevastes elutoimingutes ja enda võimetest jääb väheseks.

Hooldekodus töötab 12 töötajat, kes täidavad ca 9 töökohta. Nädalasisestel päevadel on tööl üks hooldaja + üks abihooldaja, öösel on tööl üks hooldaja. Lisaks kuuluvad hooldekodu töötajate hulka medõde, hooldusjuht, kaks kokka, juhataja, haldusjuht. Suurepärane on koostöö mitmete vabatahtlike abilistega, kelle toetus on hooldekodule väga suureks abiks.

 • MTÜ Samaaria Eesti Misjon

  Aida 3, 90506 Haapsalu
  Mihkel Nõlvak
  tel: +372 473 1007
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  reg. kood 80031109
 • Haapsalu osakond

  Aida 3, 90506 Haapsalu
  Martin Judanov
  tel: +372 473 1007
  tel: +372 5393 2200
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pärnu osakond

  Sauga-Jõekalda 1, 80031 Pärnu
  Enn Veesalu
  tel: +372 5623 5034
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hiiumaa osakond

  Samaaria, 92134 Putkaste küla, Hiiumaa
  Ülo Kikas
  tel: +372 463 6147
  tel: +372 5615 5487
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 1