Hooldekodu

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu osutab ööpäevaringset üldhooldusteenust, sh dementsuse ilmingutega inimestele. Hooldekodu peamise sihtrühma moodustavad Hiiumaal elavad või saarega seotud eakad inimesed, kel on vaja abi igapäevastes elutoimingutes. Üldhooldusteenuse pakkumisel lähtume kaasaegsest inimesekäsitlusest, võimaldades hoolitsust nii ihu, hinge kui vaimulike vajaduste eest kristlikel alustel. Alates novembrist 2022 on hooldekodus 26 hoolealuse kohta ja 12 täisajaga töökohta. Hoolealuste terviseseisundi jälgimisel ja toetamisel toimub järjepidev koostöö OÜ TNP konsultatsioonid õega, Hiiumaa perearstide-õdedega, kiirabi ja EMO-ga.

Hiiumaa hooldekodu

Samaaria, 92134 Putkaste küla, Hiiumaa
Ülo Kikas
tel: +372 463 6147
tel: +372 5615 5487
e-post: ylo@samaaria.ee
Facebook: Samaaria Hiiumaa Hooldekodu

Teenusest

Ööpäevaringne üldhooldusteenus sisaldab:

 • majutust turvalises keskkonnas;
 • neli toidukorda päevas;
 • tervisliku seisundi jälgimist;
 • käsimüügiravimeid ja esmaabivahendeid;
 • liikumise, tõstmise, pesemise abivahendeid (kepid, kargud, ratastool, rulaator, kõnniraam);
 • individuaalsete eripärade arvestamist, kui selleks on võimalus;
 • üks kord nädalas üldpesu;
 • sobivat ja puhast riietust ja voodipesu;
 • hooldaja suunavat-abistavat tegevust;
 • puhkeruumis, tubades teleri, sülearvuti kasutamist;
 • raamatute, päevalehtede kasutamist;
 • tegevusi toas ja õuealal;
 • hooldekodus toimuvaid jumalateenistusi, üritusi.

Kuidas toimida, kui vajate teenust?

Palume helistada hooldekodu juhatajale tel +372 56 155 487 või kirjutada ylo@samaaria.ee. Vestluse käigus lepitakse kokku edasises ja sobivusel esitatakse kirjalik avaldus, mille alusel sõlmitakse hooldusleping või koha puudumisel lisatakse abivajaja hooldekodu järjekorda.

Teenuse hind

Kohalik omavalitsus osaleb alates 01. juulist 2023 hooldekodu kohatasu maksmisel, kattes hoolduskulude (hoolduspersonali kulud) osa. Hoolduskulude osa keskmine kulu on 678€/kuus.

Kohatasud arvestavad hooldusvajadust ja toas elavate inimeste arvu.

Hooldusvajaduse määr on hinnanguline, tuginedes igapäevase eluga toimetuleku hindamisküsimustikule. Hoolealuse individuaalne kohatasu kujuneb hooldusvajaduse määra ja majutuse privaatsuse alusel, vastavalt alljärgnevale tabelile.

Kohatasu Samaaria Hiiumaa Hooldekodus alates 01.07.2024.

Hooldusvajadus 1- kohaline tuba 2- kohaline tuba 3- kohaline tuba
Suur 1700 1548 1498
Keskmine 1591 1439 1389
Väike 1491 1339 1289

Kohatasule lisanduvad igakuiselt kulutused mähkmetele, ravimitele ja teenustele individuaalse arvestuse alusel, vastavalt tegelikele kuludele.

Lisateenuste hinnad

 • mähkmed – vastavalt tegelikele kuludele;
 • retseptiravimid – vastavalt tegelikele kuludele;
 • transporditeenus – 0,30 €/km;
 • juukselõikus – 6€/kord;
 • pediküür – 30€/kord; ravipediküür – 35.-€/kord
 • muud lisateenused – vastavalt tegelikele kuludele.

Lugu

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu on hoolekandeasutusena tegutsenud alates 1999-ndast aastast. Esmalt oli siin turvakodu alkoholisõltuvuse tõttu tervise ja pere kaotanud inimestele. Kogukonna vajadustest tulenevalt muudeti turvakodu hooldekoduks.

Hooldekodu paikneb 1980. aastal lasteaiaks ehitatud hoones. Järjepidevalt on hoonet kohandatud, et hoolekande teenust pakkuda. 2019. aastal kohandati hooldekodu siseruume, õueala dementsusega inimeste vajadustele paremini vastavaks ja soetati abiseadmeid. Projekti rahastas põhiosas Sotsiaalministeerium, omaosaluse tasus MTÜ, toetas Hiiumaa Vallavalitsus. 2022. aasta lõpuks hooldekodu laienes 10 koha võrra, mille tingis suurenenud hoolekande nõudlus. Hoone ühes osas ligi 30 aastat tegutsenud taaskasutuspoe ruumidesse ehitati hooldekodu laiendus uuendatud sissepääsude ja kommunikatsioonidega. Hooldekodu ruumid said asjakohase sisustuse, tänapäevase valgustuse, ventilatsiooni ja kütte. Lisandus mugav duši võimalus lamavatele hoolealustele. Ehitamist, varustuse ja sisustuse soetamist finantseeriti pangalaenu, annetuste ja omavahendite abil.

Hooldekodus on laienduse järgselt seitse ühekohalist tuba, kaheksa kahekohalist, üks kolmekohaline.

2023. aasta esimeses pooles investeeriti riiklikust COVID-19 valmisoleku tagamise meetmest hooldekodu hoonesse, et tõhustada nakkushaiguste ennetamist ja säästa energiakulusid. Juunikuust on kogu hoones kaasajastatud ventilatsioonisüsteem ja elutubades dimmerdatav LED valgustus. Kuumade ilmade korral pakub lisaks leevendust jahutussüsteem, mis töötab hooldekodu katusel toodetud päikeseelektriga.

Nädalasisestel päevadel on tööl kaks hooldajat ja üks abihooldaja, osalise koormusega vanemhooldaja, öösiti töötab üks hooldaja. Lisaks kuuluvad hooldekodu tugimeeskonda kokad, osakoormusega meditsiiniõde, haldusjuht ja juhataja. Hooldekodule on suureks abiks regulaarne koostöö mitmete vabatahtlike abilistega.

Hooldekodu tegevuse rahastamisel on peamiseks allikaks teenuste eest tasutav kohatasu. Kulude katteks kasutab MTÜ ka Samaaria Käina ja Kärdla taaskasutuspoodide majandustegevusest laekuvaid vahendeid, samuti annetustest ja projektitaotlustest laekuvaid summasid. Omavalitsus toetab hoolealuseid või nende lähedasi hooldusteenuse eest tasumisega, kellele rahaline tugi on vajalik. 2023 suureneb riigi toetus kõikidele üldhooldusteenust vajavatele pensioniealistele inimestele. Hoolealuste terviseseisundi jälgimisel ja toetamisel toimub järjepidev koostöö OÜ TNP Konsultatsioonid õega, keda finantseerib Haigekassa, Hiiumaa perearstide-õdedega, kiirabi ja EMO-ga.

Asukoht

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu asub Hiiumaal, Putkaste külas, endise Putkaste mõisa maadel. Hooldekodu asub logistiliselt Hiiumaa keskmes, Heltermaa sadamast 15-minutilise autosõidu kaugusel. Saare pealinn Kärdla on hooldekodust 20 km ja, suuruselt teine asula saarel – Käina – on 2 km kaugusel. Hooldekodu ümbritseb avar ja heakorrastatud õueala. Naabruses asub taastamisel olev muinsuskaitsealune Putkaste mõisa ansambel ja park.

Samaaria Hiiumaa hooldekodu kohandused dementsusega inimestele

Hooldekodu juhataja ja vanemhooldaja läbisid 2023. aastal dementsusega inimese abistaja sisekoolitaja koolituse, mille korraldas TAI ja viivad sel teemal läbi sisekoolitusi hooldekodu töötajatele.

Tänapäeval vajab hoolekannet üha enam dementsuse sündroomiga inimesi. Samaaria Hiiumaa Hooldekodu elanikest on enamus tugevama või nõrgema dementsuse ilmingutega. Dementsusega inimestele keskkonna kohandamiseks investeeris MTÜ Samaaria Eesti Misjon 2019. aastal Hiiumaa hooldekodusse kokku 86 010€.

Elluviidud projekt hõlmas hooldekodu siseruumide, õueala ja seadmete kohandusi. Esmaseks eesmärgiks oli dementsusega inimeste turvalisuse ja elutingimuste paranemine ning seeläbi hooldekodu suurenev valmidus osutada teenust dementsusega inimestele.

Siseruumides kohandati ühiskasutusega ruumid ratastoolide ja tugiraamidega kergemini läbitavaks. Ühtlustati erineva kõrgusega põrandapindu ja uksepakke. Korrastati majasisesed koridorid, laiendades kitsad läbipääsud ja värvides seinad. Uuendati valgustust, paigaldati kaamerad. Tualettruumidesse lisati uued toed ja häirenupud. Elutubade uksed muudeti lukustatavateks. Põhjalikumalt uuendati kaks elutuba, kuhu lisati häirenupud. Saali soetati suurem kaasaegne teler ning pedaaltrenazöör. Maja tagakülje trepile ehitati külgseinad ja varikatus. Kohanduste tulemusel paranes ruumide kasutusmugavus, turvalisus ja üldine esteetika ning lisandus tegevusvõimalusi.
Õueala piirati turvalisust silmas pidades aiaga. Ehitati elektroonilise lukustusega jalgväravad ja autoväravad. Jalutustee sai ovaalse kuju, lisati uued pingid ja erineva kõrgusega kõrgpeenrad taimedega tegelemiseks. Jalgteed valgustati. Laiendati terrasse, ehitati treppe ja kaldteesid ligipääsuks nii majast kui õue poolt. Terrassile sai päikesevari. Istutati põõsaid ja püsikuid, korrastati roosipeenar. Orienteerumise lihtsustamiseks paigaldati õuealale viidad ja infotahvlid. Kohanduste tulemusel paranesid võimalused õueala kasutamiseks hooldekodu elanike turvalisuse ja igapäevaelu elavdamise huvides.

Kaasaegsete positsioneerimisseadmete, monitoride ja sidevahendite lisandumisega on dementsusega inimestele abi operatiivsem. Soetatud seadmed võimaldavad hooldekodus elava lähedasega privaatset ühendust videokõnega.

Hiiumaa hooldekodu

Samaaria, 92134 Putkaste küla, Hiiumaa
Ülo Kikas
tel: +372 463 6147
tel: +372 5615 5487
e-post: ylo@samaaria.ee
Facebook: Samaaria Hiiumaa Hooldekodu