Rauno_portree

20. dets. 2023

Intervjuu: Rauno Ojassoo – pastor, nõustaja, fotograaf

“Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.” (Js 55:10-11).

Kui kaua sa oled Samaarias töötanud?

Olen tänaseks töötanud kaks aastat. Liitusin Samaaria meeskonnaga 1. detsembril 2021 aastal.

Mis on sinu eelnev taust ja kuidas sa meile sattusid?

Olen elukutselt olnud viimased 28 aastat fotograaf ja pidanud väikest fotopoodi Haapsalus. Tänaseks on pood suletud ning olen pühendunud Jumalariigi tööle. Olen Haapsalu Metodisti koguduse pastor 2016 aastast. Koguduse keskel olen oma perega käinud 1998 aasta sügisest, kui tulime abikaasaga koos alfa kursuse kaudu usule.

Mis on sinu peamised igapäevased ülesanded ning kuidas sa neid ellu viid?

Samaarias on minu ülesandeks meeste vaimuliku arengu toetamine. See töö on omal moel juba aastatega välja kujunenud, kuid eks igaüks lisab ka omanäolisust. Mina jätkan igapäevaselt hommikutunni juhtimist. Selles tunnis me loeme Jumala Sõna ja arutleme selle üle, mida üks või teine koht meile räägib. Jagan ka oma senist kogemust igal päeval Jeesusega koos olemisest.

Lisaks toetan mehi ka nõustamisega, see ei ole niivõrd teoreetiliste teadmiste jagamine, vaid kuulamine. Kui inimene ise oma arusaamise juures jõuab sinna kohta, kus ta mõistab mis on tema asi teha, et ta elu muutuda saab, siis olen teda hästi kuulanud.

Lisaks aitan läbida ka elu muutvat kursust, kus me teeme koos praktilisi samme oma sõltuvusprobleemide tõeliseks mõistmiseks: kahel korral saame uute meestega kokku ja räägime sõltuvuste, (alkoholi kui narkootikumide) tagamaadest ja kuidas Jumala abiga sellest välja tulla.

Mis on kõige raskem ja mis kõige rõõmustavam töös meestega?

Tööle tulles oli suur hirm vanglast vabanenute ees, kaalusin pikalt kas üldse tulla ja millised tagajärjed olema saavad, kas on ka ohte? Kuid Mihkel Nõlvak ütles, et tule, saad hea kogemuse meestega tegelemisel. Tulin ja olen väga õnnelik – need mehed on kaugelt rohkem mulle andnud, kui mina neile olen saanud pakkuda. Tulen tööle rõõmsalt ja lahkun rõõmsana, isegi nende väljakutsete sees, mida kogen. Kõige rõõmsam osa on see, et kõik me vajame Jumalat: mina ja mehed, kellega töötan. Oleme tema ees võrdsed. Raske on see, kui koged tagasilööke meeste arengus, aga see suurendab väljakutse suurust ja abi vajadust, mida Jumalalt saame. Meie panus on siin väike.

Mida sa oled eriliselt kogenud ja kuidas see töö Samaarias sind õpetanud või asju nägema pannud?

Jumala teed on imelised, olen ennast lohutanud selle salmiga Jesaja raamatu 55 peatükist:  Jumala Sõna on vägi, selle läbi loodi maailm, mitte millestki sai midagi, kus on Sõna, seal on elu, seal on korrastumine. Ma usun Sõna väe sisse, usun püha Vaimu muutvat väge ka meie elude juures. Just seda olengi kogenud, et Jumala Sõna, Jeesuse peale lootmine muudab, minu käsivars jääb siin hätta. Ma näen, et Jumala tõotused kehtivad, mida Tema on lubanud, see on jah ja aamen.

Kas sellel aastal on esile kerkinud eriliselt mõni teema, märksõna?

Palve vajadus on aina rohkem esile tulnud. Eestpalve, isiklikult palvetada iga mehe pärast, kes on majas ja kes on majast välja läinud. On olnud perioode, kus oma palvekambris olles on antud kellegi eest rohkem paluda. Mõtlen ise, kas peaksin veel midagi tegema tema heaks, aga ei, palveta vaid, tee seda pidevalt, siis jälle kõik raugeb ja palvetan kõigi eest. Seda olen märganud, et keegi tõstetakse palve nimekirjas rohkem esile.

Räägi lähemalt ka sellest programmist, mida teete koolinoortega? Mis on selle nimetus, mis on selle sisu, kui kaua olete seda teinud ja kui kaua veel kestab? Mis on selle eesmärk?

See on väga põnev, samas raske väljakutse – tegeleda väga väikse koostöö valmidusega poistega, kellel on probleeme kõikjal ja kõigiga. Alustasime käesoleva aasta septembris ja lõpetame detsembris, käime koos kaks korda nädalas. See on konflikti lahendamise programm agressiivsuse asendustreening (Advanced Agression Replacement Training), mille abil õpetatakse agressiivse käitumise asemel kasutama positiivseid sotsiaalseid oskusi ning muutma teiste inimestega arvestamine oluliseks teguriks noore moraalses mõtlemises. Programmi valdkondadeks, millega tegeleme, on viha ohjamine ja konfliktilahendamise kesised oskused. Koosneb kolmest treeningust: sotsiaalsed oskused, viha ohjamine, kõlblus. Oleme seda ka oma maja meestel kasutanud. Väga lõbus ja loov tegevus. Poistega on siiski raske. Samas annab see meile pildi noorte meeste tegelikest vajadustest ja hindamatu kogemuse tulevikus ka Samaarias noortega toime tulla. Üks treening periood on tavaliselt 30 tundi ja peaks aitama noorel oma seni kujunenud mustreid muuta igapäevaelus paremate tagajärgede saavutamiseks.

Mis on sinu soov Samaariale järgmiseks aastaks?

Minu inimlik soov on, et õiged mehed, need kes tõesti tahavad teha koostööd, võtta vastutust ja elu muutust kogeda, leiaksid tee meie juurde Samaariasse. Kahjuks on ka neid, kellele meie abi anda ei suuda, kes vajavad kinnisemat keskkonda, eemal linnast ja inimestest, eemal ahvatlustest. Siiski sündigu Jumala tahtmine. Kui Tema neid meile saadab, annab ta ka jõu ja oskused toimetulekuks.

Kui sul on tunne, et tahad jagada ka lühikest vaimulikku sõnumit, siis see on rohkem kui teretulnud.

Ma olen alati uuele seltskonnale, mehed tulevad periooditi kevadel ja sügisel, rääkinud loo halastajast Samaarlasest, olen toonud esile tema isetut käitumist ja hoolt kellegi vastu, keda ta tegelikult ei tunne, kelle suhtes võib olla lõputult eelarvamusi, isegi mõtteid, ise oled süüdi, et sellisesse olukorda sattusid. Aga mõelgem hetke sellele, meie oma tarkusest oleksime julmur Sauluse ammu maha kandnud, ei oleks andnud talle mingit võimalust meeleparanduseks, kuid Jumalal oli tema suhtes parem plaan, plaan, mis muutis paljude elu. Seega ma olen seda meelt, et peame tegema asju nii, et ei kaalutle kellele abi anda, kas ta väärib seda meie arvates või mitte. Jumalal on hea plaan iga ühe jaoks. Jeesus oma mäejutluses rääkis “finantside” jagamisest, kuid sellel praktilisel soovitusel on ka sügav mõte. Mina pean abivajajate suhtes eelarvamustevaba olema!

“Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, et su almus oleks varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!”. (Mt 6:3-4)

Vaata veel uudiseid

17. juuni 2024

Hiiumaa hooldekodu hinnakiri muutus

Alates 2024. aasta juulist kehtib Hiiumaa hooldekodus uus hinnakiri.

13. juuni 2024

Võtke istet!

Sel suvel aitavad Hiiumaa Samaaria taaskasutuspoed ja Viscosa Kultuuritehas sul leida puuduoleva…

13. juuni 2024

Paberkotid kauniks!

E-poe loetud kliente ootab ees mõnus suvine üllatus!