image0

20. dets. 2023

Samaaria tööaasta 2023 kokkuvõte

2023. aasta on olnud ühtlasi pikk ja samas möödunud kiiresti. Oleme rõõmsad, et Jumal on meid jätkuvalt kandnud.

2023. aasta kõige suuremaks “viljaks” saab pidada investeerimistöid Samaaria Hiiumaa Hooldekodus. 23. jaanuaril õnnistasime sisse 10-kohalise juurdeehituse. 2022. aastal alguse saanud uuendamistööde käigus said elu- ja  töötingimused oluliselt paremaks: vanasse ossa paigaldati jahutusega ventilatsioon, kaasaegsed LED valgustid, katusele päikeseelektrijaam koos akupangaga, puhketubadesse lisandusid õhksoojuspumbaga autonoomsed jahutid, vahetasime välja 12 kõige kehvemat hooldusvoodit Åtvidabergist annetatud heade hooldusvoodite vastu, köögis on paigaldatud valgustusega sisse- ja väljapuhkega kubu. Hetkel on hooldekodus 26 kohta. Teenuse veelgi kvaliteetsemaks muutmiseks läbisid Hiiumaa osakonna juhataja Ülo Kikas ja hooldekodu vanemhooldaja Karin Hiis aasta jooksul 10 õppetsüklit teemal dementsusega inimese abistamine ja sisekoolitaja oskused. Toimusid sisekoolitused, mis jätkuvad. Väga olulisel kohal on endiselt Jumala sõna regulaarne jagamine. Hea meel oli tähistada ka ühe hooldatava 100. sünnipäeva.

Hiiumaa taaskasutuspoodides Käinas ja Kärdlas on olnud käibed suveperioodidel väga head, talvel tagasihoidlikumad. Hea meel on stabiilse ja positiivse kollektiivi üle, kes teevad head tööd.

Kõige paremad käibenäitajad tulevad aga Lõuna-Eesti Tartu ja Põlva taaskasutuspoodidest, tänu millele oleme saanud rahaliselt toetada kogu Samaaria tööd. Juhataja Saamuel Väeri sõnul on olnud just Rootsist tulnud kaup mitmekesine ning on tunda, et kaup on suure hoole ja armastusega pakitud. Ka siin on suur tänu põhjus tugev ja stabiilne kollektiiv, kes teeb igapäevaselt head tööd. Samuti on olnud mõtteid Samaaria Lõuna-Eesti töö laiendamiseks kristliku praktilise misjonitöö osas. Kuidas täpselt, selles osas veel selgust pole. 

Haapsalu turvakodu teenust hinnatakse üle Eesti väga kõrgelt ning tahtjaid, kes soovivad meile tulla, on olnud oluliselt rohkem, kui suudame vastu võtta. Sel aastal on Haapsalu keskuses teenusel olnud 15 meest. Teenusel on palju positiivseid tulemusi. Viimased neist on kahel mehel, kellel aitasime ettevõtte teha ja nad teevad ehitustööd. Mehed külastavad ka regulaarselt omal soovil kohalikke kogudusi, mis on meie jaoks alati väga hea märk. Teeme meestega ka igasugu erinevad töid: lammutustööd, koristus, metsa raie- ja puhastustööd ning vabatahtlikult on abistanud ka majanduslike töödega koguduste juures.

Haapsalu kolme poe käibed on olnud stabiilsed ent madalad. Käeoelva aasta lõpus sulgeme ühe poe Haapsalus ning tulevikku vaadates tahame kolme väikese poe asemele teha ühe suurema. Väga oluline on ka meie välispartnerite annetatud kauba kvaliteet, mis otseselt mõjutab meie poodide sissetulekut.

 

Pärnu turvakodu juhataja Enn Veesalu sõnul on 2023 aasta olnud edukas ja täis erinevaid väljakutseid. Seda aastat iseloomustab vast kõige paremini sõna põllumajandus. Hoolealused panid maha kartuli, hooldasid seda ja sügisel korjasid saagi. Põld oli üsna suur. Nüüd on olemas terve pika talve kartul, mida saab hoiustada eelmisel aastal remonditud suures keldris. Võtsime käiku ka oma suure mahlapressi ja tegime sügisel ligi 700 liitrit õunamahla. Õunad saime annetustena.

Suvel remontisid mehed vanu traktoreid, millega tehti ka põllumajandustöid. Käesoleval aastal olid meil teenusel just selliste oskustega mehed. Nad tegid korda meie vana kaubiku, mis vajas nii keevitamist, tehnilist remonti, kui ka värvimist. Kõike seda tegid omad mehed.

Suuremaks projektiks oli Pärnus koostöö ühe ehitusfirmaga, keda aitasime aastaringselt logistikaga. Ehitusobjekt asus Ruhnu saarel ja seetõttu oli neil palju abi vaja ehitusmaterjalide laadimisel laevadele ja lennukitele. Objekti lõpusirgel tegi üks Samaaria mees neile ka Ruhnu Päästekeskuse viimistlustöid. Mehed osaleda ka ajaloolise purjelaeva Jenny Kruse remontimisel, kuid hilisemas faasis, kui ilmsiks tulid suuremad vead, tuli võtta eksperthinnang, mis tunnistas laeva remontööd liiga mahukaks ja laeva remont jäi pooleli. Lisaks on mehed pakkunud kolimis- ja transporditeenuseid. 2023 aasta oli Pärnu turvakodus teenusel 23 meest.

Pärnu Samaaria taaskasutuspoe käibed on tagasihoidlikud, kuid selle aasta sisse jäi siiski ühel suvekuul ka käiberekord. 

Aasta keskel valmis Samaarial uus ja kaasaegsem kodulehekülg. Koos kodulehega avasime ka Samaaria e-poe. E-poe platvormi võtsime üle juba tegutsenud kasutatud asjade poelt Faktory. E-poe käibed on olnud stabiilsed ja püsiklientuur ustav. Hetkel tegutseme Haapsalu osakonna baasil, aga ettevalmistustööd käivad ka Hiiumaa osakonna liitumiseks, et saaksime e-poe kaubavalikut veelgi suurendada. E-pood nõuab samuti väga hea kvaliteediga riide- ja kodukaupa.

Kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) koguneb üldkogu, kus kõikide osakondade juhid teevad kokkuvõtteid oma töödest ja tegemistest, palvetatakse, jagatakse Jumala sõna ning räägitakse rõõmudest ja muredest. Septembri lõpus toimunud sügiskoosolek oli väga eriline, kuna sellest said osa võtta ka Eesti Samaaria asutajad Soomest Runar Nylund ja Kaj Kanto abikaasadega.

Samaaria Eesti Misjoni tegevjuht Mihkel Nõlvak käis maikuus kahel korral Samaaria Eesti Misjonit esindamas välismaal. Esimene reis viis Itaaliasse Riminisse, kus toimus ETC konverents (“VIP, Vulnerability, Intimacy, Paternity”). Konverentsile kogunevad rehabilitatsioonikeskuste juhid ja töötegijad üle Euroopa, et üksteist toetada, jagada oma tegemisi ja koos palvetada. 

Mai lõpus külastas Mihkel Eesti delegatsiooni koosseisus ka Hollandit. Justiitsministeeriumi poolt loodud “Vanglast vabanenute jätkutoe” teenuse pakkujatest koosnev seltskond külastas kolme tiheda päeva jooksul sealseid vanglaid ja turvakodusid. Reisi käigus tutvuti Hollandi riigi rahastatavate programmidega vanglast vabanenutele, alkoholi- ja narkosõltlastele ja teistele abivajajatele. Mihkli sõnul on Eestis võrreldes Hollandiga olukord palju parem ja distsiplineeritum, kuigi Hollandis on rahalised võimalused erinevaid teenuseid pakkuda palju suuremad. Reisi käigus külastati Dordrecht vanglat, Prison Fellowshipi peakontorit, Haagis asuvat keskust Salvation Army ja turvakodu Exodus Rotterdamis.

Oktoobri alguses toimus Tallinnas konverents NordAN. NordAN on üle 20-aasta tegutsenud mittetulundusühingute võrgustik, mille liikmed on vabatahtlikud organisatsioonid, kes töötavad selle nimel, et vähendada alkoholi ja narkootikumide tarbimist. NodAN eesmärk on üles ehitada ühtne alkoholi ja narkootikumide tarbimise vastane poliitika Põhjamaades ja Baltikumis. Konverentsil jagatakse mõtteid, kogemusi ning koostatakse plaane, mis aitaksid sõltuvustega inimeste elusid taas üles ehitada. Sel aastal esines inglise keelse ettekandega ka Mihkel Nõlvak, kes tutvustas Samaaria Eesti tööd ja tegemisi.

10. novembril korraldas Avatut Lootuse Fond meie Haapsalu keskuses Eesti kristlike rehabilitatsioonikeskuste juhtidest koosneva Ümarlaua, et kuulda toimuvast ja väljakutsetest, mis meie eludes on. Oli ka telesild Ukrainaga, otse Umani tänavalt supi pakkumise keskelt.

Detsembri keskel toimus traditsiooniline Kristlike rehabilitatsioonitööd tegevate organisatsioonide juhtide jõulukogunemine Mäetaguse Spas, kus oli pidulik õhtusöök ja peeti kõnesid. Ürituse korraldaja on Avatud Lootuse Fond eesotsas Viljam ja Liis Borissenkoga. Oleme tänulikud, et head inimesed Eestimaal pole otsa saanud. Kõik kokkutulnud ja paljud veel, kes tulla ei saanud, annavad igal päeval enamuse oma ajast, et aidata sõltlasi ja nende peresid.

Selle aastaga riigi poolt rahastatav “Vanglast vabanenute jätkutoe” projekt lõppes. Kogu projekti käigus alates juuli 2019 on teenusele tuleku huvi olnud väga suur. Kokku Haapsalu ja Pärnu turvakodusse teenusele tulekuks laekus 387 avaldust, kellest 94 saime vastu võtta. Uuel perioodil aastal 2024 osaleme uuel hankel, mis on sarnane teenus nooremale sihtgrupile kuni 30 eluaastat.

Probleemsete noortega tegelemisega on juba Haapsalu osakonnas algust tehtud. Justiitsministeeriumiga koostöös läbisid Mihkel Nõlvak, Martin Judanov, Enn Veesalu ja Rauno Ojassoo AART (sotsiaalsete oskuste treening) treeneri koolituse. Septembrist detsembrini viisime AART treeningut läbi Haapsalu Põhikoolis. Seda tegevust toetas Haapsalu Linnavalitsus.

Jumal on teinud ja teeb ka edasi head tööd läbi Samaaria. Loodame ka järgmisel aastal olla hästi varustatud, et minna vastu erinevatele väljakutsetele. Nagu Runar Nylund sügiskoosolekul ütles, tuleb meil teatepulka kõvasti hoida ja vajadusel edasi anda, et Tema tahtmine sünniks.

 

Suur tänu kõikidele Samaaria Eesti Misjoni toetajatele Skandinaavias, kelle abita oleks meie töö palju vaesem. Panus on hindamatu:

Samaria RF Soome

Fida International ry Soome

Brohjälpen Falkenberg Rootsi

Gåvan Åtvidaberg Rootsi

Hjärta till Hjärta Linköping Rootsi

33 Secondhand Avesta Rootsi

Ge för Livet Finnspång Rootsi

Bra&Begagnat Hallsberg Rootsi

Vaata veel uudiseid

17. juuni 2024

Hiiumaa hooldekodu hinnakiri muutus

Alates 2024. aasta juulist kehtib Hiiumaa hooldekodus uus hinnakiri.

13. juuni 2024

Võtke istet!

Sel suvel aitavad Hiiumaa Samaaria taaskasutuspoed ja Viscosa Kultuuritehas sul leida puuduoleva…

13. juuni 2024

Paberkotid kauniks!

E-poe loetud kliente ootab ees mõnus suvine üllatus!