Palume toetada Samaaria Eesti Misjon MTÜ tegevust annetusega!

Saaja: Samaaria Eesti Misjon MTÜ
a/a nr: EE512200221041572460 Selgitus: "Annetus Pärnu turvakodule"
a/a nr: EE052200221031041804 Selgitus: "Annetus Haapsalu turvakodule"
a/a nr: EE112200221025498146 Selgitus: "Annetus Hiiumaa hooldekodule"

NB! Annetuse saab maksustatavast tulust maha arvata.

Täname!

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu külastamine

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu eelistatud külastusajad:

E-R 10-12.00 / 13.30-16.30

Külastuse kokkuleppimiseks palun võta ühendust hooldekodu juhatajaga:

e-post: ylo@samaaria.ee, tel: +372 56 155 487.

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu

Asukoht

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu asub Hiiumaal, Putkaste külas, endise Putkaste mõisa maadel. Hooldekodu asub logistiliselt Hiiumaa keskmes, Heltermaa sadamast 15-minutilise autosõidu kaugusel. Saare pealinn Kärdla on hooldekodust 20 km, suuruselt teine asula saarel - Käina - on 2 km kaugusel. Hooldekodu ümbritseb avar ja heakorrastatud õueala. Naabruses asub taastamisel olev muinsuskaitsealune Putkaste mõisa ansambel ja park.

Lugu

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu on hoolekandeasutusena tegutsenud alates 1999-ndast aastast. Esmalt oli siin turvakodu alkoholisõltuvuse tõttu tervise ja pere kaotanud inimestele. Kogukonna vajadustest tulenevalt muudeti turvakodu hooldekoduks.

Hooldekodu paikneb 1980. aastal lasteaiaks ehitatud hoones. Järjepidevalt on hoonet kohandatud, et hoolealuste elutingimusi hoida tasemel, mis võimaldab hoolekande teenust pakkuda. 2019. aastal kohandati hooldekodu siseruume, õueala ja seadmeid dementsusega inimeste vajadustele paremini vastavaks. Projekti rahastas põhiosas Sotsiaalministeerium, omaosaluse tasus MTÜ, toetas Hiiumaa Vallavalitsus. 2022. aastal hooldekodu laienes 10 koha võrra, mille tingis nõudlus ja vajadus parandada majanduslikku toimetulekut. Hoone ühes osas ligi 30 aastat tegutsenud Samaaria taaskasutuspoe ruumidesse ehitati hooldekodu laiendus uuendatud sissepääsude ja kommunikatsioonidega. Hooldekodu ruumid said asjakohase sisustuse, tänapäevase valgustuse, ventilatsiooni ja kütte. Lisandus mugav duši võimalus lamavatele hoolealustele. Selleks paigaldati pesuruumile laiemad, lävepakuta uksed ja soetati spetsiaalne pesuraam. Ehitamist, varustuse ja sisustuse soetamist finantseeriti pangalaenu, annetuste ja omavahendite abil. Täname kõiki, kelle abiga ideed ellu viidi.

Hooldekodus on laienduse järgselt seitse ühekohalist tuba, kaheksa kahekohalist, üks kolmekohaline.

MTÜ juhatus soovib 2023. aastal muuta hooldekodu hoone senise osa nakkushaiguste ennetamisel tõhusamaks ja energiakulusid säästvamaks. Selleks on plaanis kaasajastada ventilatsioonisüsteem, valgustus ja toota-salvestada päikeseelektrit. Vastavad projektitaotlused on esitatud riiklikule COVID-19 valmisoleku tagamise meetmele.

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu osutab ööpäevaringset üldhooldusteenust, sh dementsuse ilmingutega inimestele. Hooldekodu peamise sihtrühma moodustavad Hiiumaal elavad või saarega seotud eakad inimesed, kel on vaja abi igapäevastes elutoimingutes.  Üldhooldusteenuse pakkumisel lähtume kaasaegsest inimesekäsitlusest, võimaldades hoolitsust nii ihu, hinge kui vaimulike vajaduste eest kristlikel alustel. Alates novembrist 2022 on hooldekodus 26 hoolealuse kohta ja 12 täisajaga töökohta. Nädalasisestel päevadel on tööl kaks hooldajat ja üks abihooldaja, osalise koormusega vanemhooldaja, öösiti töötab üks hooldaja. Lisaks kuuluvad hooldekodu tugimeeskonda kokad, osakoormusega meditsiiniõde, haldusjuht ja juhataja. Hooldekodule on suureks abiks regulaarne koostöö mitmete vabatahtlike abilistega.

Hooldekodu tegevuse rahastamisel on peamiseks allikaks teenuste eest tasutav kohatasu. Kulude katteks kasutab MTÜ ka Samaaria Käina ja Kärdla taaskasutuspoodide majandustegevusest laekuvaid rahalisi vahendeid, samuti annetustest ja projektitaotlustest laekuvaid summasid. Omavalitsus toetab hoolealuseid või nende lähedasi hooldusteenuse eest tasumisega, kellele rahaline tugi on vajalik. 2023 suureneb riigi toetus kõikidele üldhooldusteenust vajavatele pensioniealistele inimestele. Haigekassa finantseerib hooldekodus õe teenust. Hoolealuste terviseseisundi jälgimisel ja toetamisel toimub järjepidev koostöö OÜ TNP konsultatsioonid õega, keda finantseerib Haigekassa, Hiiumaa perearstide-õdedega, kiirabi ja EMO-ga.

Teenusest

Ööpäevaringne üldhooldusteenus sisaldab:

 • majutust turvalises keskkonnas;
 • neli toidukorda päevas;   
 • tervisliku seisundi jälgimist;
 • käsimüügiravimeid ja esmaabivahendeid;
 • liikumise, tõstmise, pesemise abivahendeid (kepid, kargud, ratastool, rulaator, kõnniraam);
 • individuaalsete eripärade arvestamist, kui selleks on võimalus;
 • üks kord nädalas üldpesu;
 • sobivat ja puhast riietust ja voodipesu;
 • hooldaja suunavat-abistavat tegevust;
 • puhkeruumis, tubades teleri, sülearvuti kasutamist;
 • raamatute, päevalehtede kasutamist;
 • tegevusi toas ja õuealal;
 • hooldekodus toimuvaid jumalateenistusi, üritusi.

Kuidas toimida, kui vajate teenust?

Palume helistada hooldekodu juhatajale tel +372 56 155 487 või kirjutada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vestluse käigus lepitakse kokku edasises ja sobivusel esitatakse kirjalik avaldus, mille alusel sõlmitakse hooldusleping või koha puudumisel lisatakse abivajaja hooldekodu järjekorda.

Teenuse hind 

Kohatasud arvestavad hooldusvajadust ja toas elavate inimeste arvu. 

Hooldusvajaduse määr on hinnanguline, tuginedes igapäevase eluga toimetuleku hindamisküsimustikule. Hoolealuse individuaalne kohatasu kujuneb hooldusvajaduse määra ja majutuse privaatsuse alusel, vastavalt alljärgnevale tabelile.

Kohatasu Samaaria Hiiumaa Hooldekodus alates 01.01.2023, €/kuus

 Hooldusvajadus  Majutus 1-kohalises toas  Majutus 2-kohalises toas Majutus 3-kohalises toas 
 Suur hooldusvajadus 1298 1177  1128
Keskmine hooldusvajadus 1221 1100 1051
 Väike hooldusvajadus 1144 1023 974

 

Kohatasule lisanduvad igakuiselt kulutused mähkmetele, ravimitele ja teenustele individuaalse arvestuse alusel, vastavalt tegelikele kuludele.

Kohalik omavalitsus hakkab alates 01. juulist 2023 osalema hooldekodu kohatasu maksmisel, kattes hoolduskulude (hoolduspersonali kulud) osa. Hoolduskulude osa keskmine kulu on 614€/kuus. Alates 01. juulist 2023 kasvavad hooldekodu kohatasud seoses hooldekodu personalikulude suurenemisega. 

Lisateenuste hinnad 

 • mähkmed - vastavalt tegelikele kuludele;
 • retseptiravimid – vastavalt tegelikele kuludele;
 • transporditeenus – 0,30 €/km;
 • juukselõikus – 6€/kord;
 • pediküür - 22€/kord; ravipediküür - 35.-€/kord
 • muud lisateenused - vastavalt tegelikele kuludele.

Kontaktid

Ülo Kikas, juhataja, tel. 56155487, e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samaaria Hiiumaa hooldekodu kohandused dementsusega inimestele

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu täitis 01.01.2020 kehtima hakanud riiklikud nõuded koduvälisele hoolekandeteenusele ja jätkab hoolekandeasutusena, kus elanikel on turvaline elu ja võimeid arvestav toetatud toimetulek. Teenuse pakkumisel lähtume inimese terviklikust käsitlusest, võimaldades hoolitsust nii ihu, hinge kui vaimulike vajaduste eest kristlikel alustel. Hooldekodu osutab ööpäevaringset hooldusteenust kuni 16-le inimesele. Hetkel on elanike vanus vahemikus 67-97 aastat.

Tänapäeval vajab hoolekannet üha enam dementsuse sündroomiga inimesi. Samaaria Hiiumaa Hooldekodu elanikest on enamus tugevama või nõrgema dementsuse ilmingutega. Dementsusega inimestele keskkonna kohandamiseks investeeris MTÜ Samaaria Eesti Misjon 2019. aastal Hiiumaa hooldekodusse kokku 86 010€. Suurima osa - 84,4% investeeringust moodustas Sotsiaalministeeriumi projektitoetus. Omaosaluse, 13 280€, katsid Oleviste koguduse annetus ja Hiiumaa Vallavalitsuse toetus summas 5 000€.

Elluviidud projekt hõlmas hooldekodu siseruumide, õueala ja seadmete kohandusi. Esmaseks eesmärgiks oli dementsusega inimeste turvalisuse ja elutingimuste paranemine ning seeläbi hooldekodu suurenev valmidus osutada teenust dementsusega inimestele.

Siseruumides kohandati ühiskasutusega ruumid ratastoolide ja tugiraamidega kergemini läbitavaks. Ühtlustati erineva kõrgusega põrandapindu ja uksepakke. Korrastati majasisesed koridorid, laiendades kitsad läbipääsud ja värvides seinad. Uuendati valgustust, paigaldati kaamerad. Tualettruumidesse lisati uued toed ja häirenupud. Elutubade uksed muudeti lukustatavateks. Põhjalikumalt uuendati kaks elutuba, kuhu lisati häirenupud. Saali soetati suurem kaasaegne teler ning pedaaltrenazöör. Maja tagakülje trepile ehitati külgseinad ja varikatus. Kohanduste tulemusel paranes ruumide kasutusmugavus, turvalisus ja üldine esteetika ning lisandus tegevusvõimalusi.

Õueala piirati turvalisust silmas pidades aiaga. Ehitati elektroonilise lukustusega jalgväravad ja autoväravad. Jalutustee sai ovaalse kuju, lisati uued pingid ja erineva kõrgusega kõrgpeenrad taimedega tegelemiseks. Jalgteed valgustati. Laiendati terrasse, ehitati treppe ja kaldteesid ligipääsuks nii majast kui õue poolt. Terrassile sai päikesevari. Istutati põõsaid ja püsikuid, korrastati roosipeenar. Orienteerumise lihtsustamiseks paigaldati õuealale viidad ja infotahvlid. Kohanduste tulemusel paranesid võimalused õueala kasutamiseks hooldekodu elanike turvalisuse ja igapäevaelu elavdamise huvides.

Kaasaegsete positsioneerimisseadmete, monitoride ja sidevahendite lisandumisega on dementsusega inimestele abi operatiivsem. Soetatud seadmed võimaldavad hooldekodus elava lähedasega privaatset ühendust videokõnega.

Senised kohandused loovad eeldusi järgnevateks sammudeks, mis ootavad oma aega.

 

MTÜ Samaaria Eesti Misjon on hoolekandeasutusena tegutsenud alates aastast 1991. 20. augustil 2023 täitub 32 tegevusaastat. MTÜ koosseisu kuulub kolm põhiosakonda. Pärnu osakond - turvakodu ja kasutatud asjade pood, Haapsalu osakond - turvakodu ja kolm kasutatud asjade poodi ning Hiiumaa osakond - hooldekodu ja kaks kasutatud asjade poodi. Lisaks on tugiosakond Tartu ja Põlva poodidega. Tegevjuhi ja raamatupidaja asukoht on Haapsalus.

 • MTÜ Samaaria Eesti Misjon

  Aida 3, 90506 Haapsalu
  Mihkel Nõlvak
  tel: +372 473 1007
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  reg. kood 80031109
 • Haapsalu osakond

  Aida 3, 90506 Haapsalu
  Martin Judanov
  tel: +372 473 1007
  tel: +372 5393 2200
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pärnu osakond

  Sauga-Jõekalda 1, 80031 Pärnu
  Enn Veesalu
  tel: +372 5623 5034
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hiiumaa osakond

  Samaaria, 92134 Putkaste küla, Hiiumaa
  Ülo Kikas
  tel: +372 463 6147
  tel: +372 5615 5487
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 1